logo  Društvo "Joga v vsakdanjem življenju" Ljubljana

  • vpisi

    Vpis in članarina

  • urnik

    Lokacije in urnik vadb

  • video

    Video predstavitev

kaj je

Beseda 'joga' se v našem okolju kar pogosto pojavlja. Zasledimo jo lahko v knjigah, časopisih, na plakatih, slišimo po radiu, na predavanjih ali v pogovoru s prijatelji. Prav gotovo ste se tudi sami že srečali s tem pojmom in si ustvarili svoje mnenje o jogi. Morda ob besedi 'joga' pomislite na čilo in prožno telo v nenavadnem položaju, negibnega jogija v meditaciji ali pa na obsežno vzhodno filozofijo. Joga je vse to, vendar obenem tudi mnogo več. Pravzaprav je zelo težko v nekaj besedah povedati kaj je joga. Prav gotovo pa je joga eden izmed najbolj celovitih in univerzalnih sistemov oziroma pogledov na svet, človeka in ostala živa bitja ter celoten kozmos. Uči namreč, da je vse našteto neločljivo povezano ter da lahko samo skozi spoznanje in doživetje te celovitosti potešimo svoj notranji nemir ter željo po znanju in trajni sreči. Joga je dragocen poklon indijskih modrecev, ki so dosegli popolno spoznanje zakonov bivanja. Kljub temu, da je njen geografski izvor Indija, je njena več tisoč let stara modrost univerzalna in večna.

Joga je splošen pojem, ki predstavlja celovitost vseh kozmičnih principov. Beseda 'joga' pomeni združitev. Z združevanjem posameznih elementov in kozmičnih sil je nastal naš planet in prav tako tudi celoten univerzum. V tem procesu stvarjenja se manifestira kozmični princip zedinjenja - lahko ga imenujemo Bog, kozmična energija, Ljubezen ali joga. 

galaxy

 

 

 

 

 

 

 

V univerzumu obstaja tisoče sončnih sistemov, katerih obstoj uravnava neka zavest. Ta ena, večna, nespremenljiva in zmeraj budna zavest je PARABRAHMA, ki obstaja v vsakem posameznem atomu. PARABRAHMA ni oseba; ta najvišji princip nima ne oblike ne imena, mi ji samo pravimo Svetloba, Zvok, Absolutno, Resnica, Večnost. To načelo, ki vzdržuje in uravnoteža celotno kreacijo, je joga.V Bhagavad Giti pravi Krišna Ardžuni: 'To jogo sem podaril Soncu.' Kako si lahko to razlagamo? Tudi Sonce ni oseba. Sonce je del univerzuma in s svojo svetlobo in energijo omogoča ter ohranja naše življenje. Ta sila ali energija, ki je z zbiranjem in zgoščevanjem postala Sonce, je joga, o kateri govori Krišna. Ta joga, to načelo, je potemtakem veliko starejše od samega človeštva in ni nekaj kar bi si izmislil ali iznašel človek. 

Za človeštvo se je spoznavanje joge pričelo s temi temeljnimi vprašanji, ki človeka zanimajo že od nekdaj: 

 Kdo sem?
Od kod prihajam?
Kam sem namenjen?
Zakaj sem tukaj?
Ali počnem to, zaradi česar sem prišel?

Že od samega nastanka človeštva naprej si ljudje zastavljamo vprašanje o smislu življenja. Iz izkušenj vemo, da je življenje povezano s trpljenjem in vsi si na ta ali oni način prizadevamo, da bi bili srečni. Toda vse, česar se upajoč oklenemo, nas prej ali slej zapusti ali razočara in spet se znajdemo na začetku iskanja. Ali smo resnično samo nemočni listi v viharju dogodkov in okoliščin, na katere ne moremo vplivati? 
Pred več tisoč leti se je v Aziji pojavil nauk, ki ponuja drugačen pogled na svet in celoten kozmos, novo filozofijo in morda - rešitev. Ta nauk, Joga-Vedanta filozofijo, so razvili indijski jogiji in modreci, ki so skozi globoko meditacijo dosegli popolno spoznanje zakonov bivanja, odkrili smisel življenja in se osvobodili večnega tavanja med srečo in nesrečo. Vodila jih je želja, da pomagajo vsem ljudem v različnih življenjskih situacijah, brez posebnih zunanjih pripomočkov. Iskali so metodo, ki bi bila odvisna le od stvari, ki so na voljo vsakomur - to pa so telo, razum in duh.

Bistvo Vedanta filozofije je enotnost (enost, ne-dvojnost) vsega, kar obstaja - vsi mi smo eno. To je težko razumeti in še veliko težje uresničiti. Vsi pravimo: moje telo, moje roke, moja glava, moje misli, moji občutki,... in vsi se identificiramo z besedo jaz. Toda kdo je tisti, ki pravi: to je moje in to sem jaz? Ti nisi to telo, razum, misli, občutki, izkušnje. Ti imaš vse to, ampak to nisi ti. Kdo torej si? Ti si čista Bit, ti si neumrljiva ATMA.

Poglejmo si primer: nekdo drži v roki knjigo in vas vpraša, čigava je. Z gesto roke pokažete, da je vaša. Zagotovo ste se z roko dotaknili sredine prsi in tako nakazali - moja je. Ta gesta ni odvisna od kulture, jezika ali rase, je internacionalna in univerzalna. Niste pokazali na svojo glavo ali trebuh, temveč v okolico svojega srca. Kadar komu pišete pismo, mu prav tako pošljete prisrčne pozdrave in ne pozdrave iz glave. Lahko rečemo, da ima to, kar imenujemo jaz, sedež v našem srcu. Bit, Atma, prebiva v srcu. To je božanska, živa svetloba v nas, ki ne umre nikoli. Smrt lahko prizadene samo telo, Atme pa ne. Atma živi večno, Atma je življenje. Jogi pravi: 'Jaz sem SAT-CIT-ANANDA ATMA - jaz sem Resnica, čista Zavest, jaz sem blažen, sem čista božanska Bit'. 
Kako si lahko razložimo besede 'vsi smo eno'? Vzamite dvajset posod in jih napolnite z vodo. V jasni noči na polno luno jih postavite v vrt in poglejte vanje. V vsaki posodi boste na vodni površini zagledali mesec. Toda ali je na nebu dvajset mesecev? Ne, samo eden je in ta se zrcali v vseh posodah. To mislimo, ko pravimo: vse v enem in eno v vsem. 
V vseh živih bitjih, tako ljudeh kot živalih, prebiva enaka Atma, ki je čista božanska svetloba. Bog se zrcali v vseh živih bitjih, tako kot se mesec zrcali v različnih posodah. Če voda ni čista ali pa je gladina nemirna, je zrcalna slika nejasna. Mesec na nebu pa je zmeraj enak, nedotaknjen, od posode do posode se spreminja samo njegov odsev. Bog je zmeraj v nas, le da naša zavest še ni dovolj čista in jasna, da bi se tega zavedali. 
Ali lahko vidimo Boga? In s katerimi očmi? Bog se kaže v dveh oblikah: NIRGUNA in SARGUNA. NIRGUNA je njegova univerzalna oblika, ki je s fizičnimi očmi ne moremo videti. Lahko jo zaznamo z našimi notranjimi očmi in čuti kot transcendentno svetlobo ali zvok, ali pa jo doživimo kot vseobsegajoče znanje in modrost. Če pa želiš videti Boga v SARGUNA obliki, se ozri okrog sebe in ga odkrij v vseh živih bitjih, saj se Bog zrcali v vsaki posodi življenja.

 

Sistem metod in tehnik za osebni razvoj

meditacija

Prav vsi si želimo, da bi bili zdravi, zadovoljni ter srečni in vsi si na svoj način prizadevamo, da bi to dosegli. Vendar so prav dandanes ljudje po vsem svetu bolj kot kdajkoli v zgodovini človeštva podvrženi stresom in napetostim, ki jih ne morejo več obvladovati. V jalovih poskusih, da bi se umirili, se zatekajo k pomirjevalom, uspavalnim tabletam, alkoholu in še čemu. 

Joga nas uči, da lahko dosežemo mir in zadovoljstvo samo tako, da uravnovesimo naše celotno bitje na vseh ravneh obstoja. Vemo, da je človek večplastno bitje: sestavljajo ga fizično telo, mentalno telo, subtilno telo in kavzalno telo. Če hočemo doseči zdravje in zadovoljstvo, moramo uravnotežiti vse aspekte našega bitja. In prav to nam omogočajo metode in tehnike joge: sistematično in postopoma nas preko telesnih položajev (asane), dihalnih vaj (pranayama), sproščanja, poglabljanja vase in pozitivnega načina mišljenja vodijo k fizičnemu zdravju, umiritvi duha, spoznavanju samega sebe in opuščanju vseh iluzij in predsodkov, ki nam onemogočajo, da bi resnično polno zaživeli. 
Joga je izrazito praktična pot - vse moramo spoznati in doseči sami. Zdravja, sreče in zadovoljstva nam ne more nihče podariti, ne moremo jih kupiti, niti pridobiti s kakšnim zunanjim sredstvom. Ležijo namreč v nas samih in sami jih moramo najti in uresničiti. 
Na poti spoznavanja samega sebe se srečujemo z našimi notranjimi občutki in lastnostmi, ki se jih včasih niti ne zavedamo, in ki so lahko dobri ali slabi. Rečeno je, da je pot joge težja od borbe vojščaka-heroja, saj se jogi spopada z notranjimi sovražniki kot so poželenje, jeza, navezanost, pohlep, ljubosumnost in ponos. Pri tem nam pomaga razumevanje in sprejemanje samega sebe brez obsojanja ter opuščanje vsega, kar nas kakorkoli utesnjuje. 
Joga je sistem vaj in metod, ki nas, če jih izvajamo z zaupanjem, disciplino in trdno odločenostjo, pripeljejo do razsvetljenja, samouresničitve. Te vaje in tehnike so del prastare zakladnice znanja, ki se že tisočletja prenaša od duhovnih učiteljev na učence. 
Joga ima več poti, ki pa so med seboj neločljivo povezane. Na vsaki točki razvoja je, v odvisnosti od človekove naravnanosti, primerna določena oblika jogijske discipline. Karma joga je pot predanega in nesebičnega dela za dobrobit vseh živih bitij, Bhakti joga je uresničenje ljubezni in predanosti vzvišenim ciljem, Gjana joga je razvoj znanja o bivanju in razumevanje njegovih zakonov, Radža joga pa je sestavljena iz tehnik in vaj, s katerimi večamo potenciale našega telesa, razuma in duha ter tako tlakujemo pot do spoznanja.

 

Univerzalna duhovna pot

Čeprav pri jogi veliko govorimo o Bogu in božanskem ter pravimo, da je joga pot k Bogu, pa joga ni religija niti religijska ločina. Bog, o katerem govorimo, je univerzalni princip, kozmična svetloba, zmeraj budna zavest, ki prežema vse, kar obstaja. Ta Bog je eden in prebiva v vseh. Človek je tisti, ki je temu principu nadel različna imena in podobe. Imenoval ga je Sveti oče, Alah, Ishwara, Božja volja, Ljubezen, Najvišja Bit in tako naprej. Obstaja toliko različnih predstav o Bogu, kolikor je ljudi na Zemlji. Vsakdo razmišlja o Bogu v skladu s stopnjo svojega duhovnega razvoja in vsakdo si o njem ustvari svojo sliko. Kdor si Boga predstavlja tako, kot mu predpisujejo drugi, ima samo 'izposojeno' predstavo o njem, ne pa lastne, žive slike. 
Bistvo joge in vseh religij je pravzaprav enako - duhovni razvoj človeka in kot končni cilj spoznanje samega sebe in Boga. Žal pa se je z leti pri vseh religijah ta cilj nekako izgubil: namesto enostavnosti in neposrednosti sta se uveljavili skrivnostnost in nedostopnost, Bog pa je postal nekaj oddaljenega, določenega s sistemom dogem. Pri jogi pa se znanje zmeraj prenaša neposredno - od ljudi, ki so sami spoznali Boga na tiste, ki ga šele iščejo. Take ljudi, prave duhovne učitelje, najdemo tudi dandanes. Biti pa moramo zelo pazljivi, komu podarimo naše zaupanje, saj se pojavljajo posamezniki, ki samo na zunaj posnemajo duhovne učitelje, nimajo pa najvišjega znanja, zato so njihovi nauki nepopolni ali celo zavajajoči. Pravega duhovnega učitelja ne prepoznamo po izgledu, obnašanju ali intelektualnem znanju, temveč ga začutimo s srcem. 
Joga uči, da lahko vsakdo doseže in spozna Boga. Za to pa ni kakšnega univerzalnega recepta, vsakdo mora to storiti sam zase, na njemu lasten in primeren način. Joga nam lahko pri tem pokaže pot ter nudi večtisočletne izkušnje in žive primere svetih mož in modrecev, ki so dosegli to najvišje spoznanje. 
Pri tem ni pomembno, kateri (ali nobeni) veroizpovedi pripadamo, joga nas bo podprla v vsakem pozitivnem načinu življenja in razmišljanja. V jogi lahko najdemo pozitivna načela vseh svetovnih religij: nenasilje, razumevanje, pomoč, odpuščanje, dajanje... 
Kot taka je joga univerzalna duhovna pot, ki temelji predvsem na lastni izkušnji, ne pa na izkušnji drugih ali na predpisih, katerih pomen in smisel se s časom spreminja in izgublja. 
Sri Dip Narajan Mahaprabhuji  pravi: "Bratje, motite se, če mislite, da si nasprotujete s tem, ko pripadate različnim religijam! Namesto tega bi morali živeti drug z drugim kot brat z bratom, kajti vsi smo sinovi enega božanskega Očeta. Bog prebiva v srcih vseh nas. Ni pomembno ali ste muslimani, hindujci, kristjani, budisti ali džaini - če resnično živite in uresničujete svojo vero, boste spoznali Boga."

Kontaktni podatki

naslov Joga center 
Selanova 16, 1000 Ljubljana
gsm 040 221 108
od ponedeljka do četrtka
od 10.00 do 11.00 in od 16.00 do 17.00

mail info@joga-ljubljana.org

Prijava na e-novice

captcha 

Go to top