logo  Društvo "Joga v vsakdanjem življenju" Ljubljana

  • vpisi

    Vpis in članarina

  • urnik

    Lokacije in urnik vadb

  • video

    Video predstavitev

khatupranam 11

V Sloveniji trenutno deluje 10 društev Joga v vsakdanjem življenju, ki so vsa registrirana v skladu s slovensko zakonodajo in imajo mednarodno licenco za poučevanje joge po sistemu Joga v vsakdanjem življenju. To so (po datumu ustanovitve):


Vsa so vključena v Zvezo joga društev Slovenije, ki je nacionalni koordinator ter vmesni člen med slovenskimi društvi in mednarodno krovno organizacijo The Sri Deep Madhavananda Ashram Fellowship. 
Zveza joga društev Slovenije je bila ustanovljena - registrirana 14. 7. 1997 pri Upravni enoti Ljubljana in vpisana pod zaporedno številko 278 v registru društev. Ustanovilo jo je 8 društev Joga v vsakdanjem življenju, in sicer: Domžale, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Novo mesto, Škofja Loka in Celje s pogodbo o ustanovitvi Zveze joga organizacij Slovenije, z namenom doseči boljšo organiziranost joga društev, skrbeti za izobraževanje strokovnih kadrov, organizirati seminarje, pomagati pri izdajanju in prevajanju strokovne literature ipd. Članice Zveze so lahko katerakoli društva joge ali kulturnoumetniška, športna in druga društva, v katerih deluje joga sekcija, ki sprejemajo statut in ostala pravila Zveze. Najvišji organ Zveze je 9-člansko predsedstvo, ki je izvršilni organ skupščine. Trenutno šteje Zveza 10 članic - vsa društva JVVŽ v Sloveniji. Po oceni Zveze vadi Jogo v vsakdanjem v življenu v Sloveniji okoli 15.000 ljudi, sicer pa jogo okoli 40.000 ljudi.

Bodoči inštruktorji Sistema Joga v vsakdanjem življenju avtorja Vishvaguruja Paramhanse Maheshwaranande opravljajo poleg izpita iz Joge v vsakdanjem življenju, ki se opravlja pri krovni mednarodni organizaciji JVVŽ še strokovne izpite na Fakulteti za šport in pri Zvezi joga društev Slovenije.

Kontakt:

Zveza joga društev Slovenije
Selanova 16, 1000 Ljubljana
040 315 000
info@joga-zveza.si

Kontaktni podatki

naslov Joga center 
Selanova 16, 1000 Ljubljana
gsm 040 221 108
od ponedeljka do četrtka
od 10.00 do 11.00 in od 16.00 do 17.00

mail info@joga-ljubljana.org

Prijava na e-novice

captcha 

Go to top